Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati
Název oboru vzdělávání
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Filologické vědy
Informatické obory
Podnikání v oborech, odvětví
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Technická chemie a chemie silikátů
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Speciální a interdisciplinární obory
Potravinářství a potravinářská chemie
Umění a užité umění
Chemické obory
Ekonomie
Zdravotnictví
Název oboru vzdělávání
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Sociální vědy
Filologické vědy
Obecná příprava
Biologické obory
Informatické obory
Bezpečnostní technologie
Matematické obory
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Publicistika, knihovnictví a informatika
Architektura
Textilní výroba a oděvnictví
Farmaceutické vědy
Podnikání v oborech, odvětví
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Teorie a dějiny umění
Geografické obory
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Ekonomika a administrativa
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti psychologie
Obory z oblasti historie
Obecně odborná příprava
Technická chemie a chemie silikátů
Filozofie, teologie
Osobní a provozní služby
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Fyzikální obory
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Lékařské vědy
Zemědělství a lesnictví
Speciální a interdisciplinární obory
Strojírenství a strojírenská výroba
Potravinářství a potravinářská chemie
Umění a užité umění
Chemické obory
Geologické obory
Obchod
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Ekonomie
Zdravotnictví
Doprava a spoje
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Název fakulty
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati